Provoz E-SHOPU není omezen! Těšíme se na návštěvu naší prodejny v klasické otevírací době 09:00-12:30 / 13:00 - 18:00!

HAND SANITIZER ANTIBAKTERIÁLNÍ ROZTOK 50ML

 
Novinka
 

Účinný antibakteriální roztok Hand Sanitizer je určený pro zaručenou dezinfekci rukou bez mytí vodou. Baktericidní roztok zabíjí 99,9% všech bakterií, virů a mikrobů. Kompaktní balení je vhodné pro každodenní nošení antibakteriálního roztoku při sobě.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
27.5.2020
Cena 40 Kč / ks bez DPH
49 Kč / ks    
Kategorie Příslušenství a Ostatní
Záruka 2 roky
 

Antibakteriální roztok od nás dostáváte zdarma ke každé objednávce nad 1000 CZK (ekvivalent v EUR)!

Antibakteriální roztok doporučujeme použít vždy:
• Při kontaktu s jinou osobou (typicky podávání rukou)
• Při kontaktu s jakýmkoliv povrchem ve veřejných místech
• Při kontaktu s bankovkami
• … a kdykoliv budete mít pocit, že potřebujete dezinfikovat ruce

Antibakteriální roztok je vyroben v ČR.

Návod k použití:
Aplikujte malé množství dezinfekčního roztoku (2-3ml) na ruce a následně rozetřete po dobu 30 vteřin. Ruce neoplachujte, vyčkejte na odpaření těkavých složek. Úplného biocidního účinku je dosaženo za 60 sekund od aplikace. Hand Sanitizer dezinfekční roztok splňuje veškeré evropské normy a požadavky stanovené pro dezinfekční účinky přípravku..

Upozornění: Nejedná se o náplň do elektronických cigaret, ale dezinfekční prostředek na ruce!

Parametry:
Účinná látka: Isolpropylalkohol 70+%
Objem: 50ml
Složení: Isolpropylalkohol a glycerol
Hmotnost: 60g
 
Standardní věty o nebezpečnosti:
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdrojizapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený
 • P240 - Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
 • P241 - Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
 • P242 - Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 - Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501 - Obsah likvidujte v souladu s místní, státní a národní legislativou.

 

První pomoc:
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím);
pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut.
Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte
postiženého pro prochladnu.
Při požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.