Rozdělení atomizérů podle druhů

Každý, kdo se pohybuje ve vapingu již řádku let by vám potvrdil, že současná doba umožňuje mnohem více, než tomu bylo dříve. Na počátcích vapingu totiž existovalo jen velmi omezené množství typů elektronických cigaret a i když už v té době se začal rozjíždět trend stále novějších atomizérů (dříve nazývané clearomizéry / echomizéry / cartomizéry), v praxi se lišily spíše tvarem a žhavící tělísko zůstávalo až na výjimky téměř stejné. V prvopočátcích se pojem atomizér vztahoval pouze na samotný nahřívací mechanismus, později se však tento pojem ujal na celou soustavu a pod tímto názvem se používá dodnes.

Jedna z prvních elektronických cigaret

Atomizéry od doby svých počátků prošly významnou evolucí z hlediska podoby, velikosti i provedení, princip nahřívání však zůstal po celou dobu prakticky stejný. Spočívá v napájení odporového drátu v podobě spirálky nebo meshe, jež se v důsledku toho zahřívají a jsou v přímém kontaktu s vatou (dříve byly používány namísto vaty speciální savé knotky), jejíž vývody končí nejčastěji u nádržky s e-liquidem. Jelikož je vlastností vaty skvělá savost, dokáže takto e-liquid velmi rychle dopravovat k nahřátému odporovému drátu, který svou teplotou provádí odpařování e-liquidu v aerosol (páru), vdechovaný prostřednictvím náustku atomizéru.

Historická sada eGo CE4

Základní dělení

Atomizéry na tovární hlavy (Tanky)

Aspire Nautilus NanoAtomizéry na tovární hlavy jsou zpravidla nejjednodušší na údržbu a díky tomu jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro zkušené vapery. Jejich nespornou výhodou je možnost snadné výměny žhavící hlavy, kterou pouze odšroubujete z atomizéru a na její místo našroubujete hlavu novou.

Žhavící hlavy jsou součástky s kovovým pláštěm, obsahující v sobě napevno zapouzdřenou spirálku nebo mesh spolu s prostrčenou nebo obtočenou vatou. Z venkovní strany tak lze vidět pouze otvory zaplněné vatou, sloužící k přívodu e-liquidu ke spirálce / meshi. Tyto hlavy jsou sériově vyráběné, přesto jsou však již z výroby přímo připravené k použití. Po výměně je pouze třeba nalít e-liquid do nádržky (tanku) a alespoň 5 minut počkat, aby stihla žhavící hlava dostatečně nasáknout e-liquid.

Mezi výhody žhavících hlav se řadí bezesporu stabilní, kvalitní chuťové podání, které je vždy stejné. Stejně tak vám ušetří mnoho času v případě, že nejste příliš manuálně zruční nebo zkrátka nechcete věnovat údržbě více času, než je nezbytně nutné.

Nevýhodou je pak fakt, že ve většině případů jste odkázáni pouze na hlavy výrobce atomizéru a v případě ukončení výroby (a vykoupení posledních dostupných) vám nezbývá nic jiného, než se poohlédnout po jiném atomizéru. Toto se však stává pouze výjimečně a proto není třeba se této možnosti bát. Navíc existují i atomizéry, kompatibilní s hlavami jiných výrobců nebo výrobci, kteří používají stejný formát hlav už dlouhá léta (např. Aspire u atomizérů řady Nautilus).

K některým atomizérům tohoto typu je navíc možné dokoupit tzv. RBA hlavu, která je rozložitelná a obsahuje v sobě motací základnu pro osazení vlastních spirálek, čímž atomizér na tovární hlavy v mžiku proměníte na motací atomizér typu RTA (viz. níže).

DIY atomizéry (motání vlastních spirálek)

Atomizéry typu DIY byste v mnoha případech od těch na tovární hlavy ani nepoznali. Hlavní rozdíl mezi nimi je však motací základna spjatá přímo s atomizérem, jež je určena pro vložení vlastní spirálky nebo více spirálek (dle základny konkrétního atomizéru). Zkratka DIY pochází z anglického spojení Do It Yourself, neboli udělej si sám, někdy se však setkáte i s označením rebuildable (přestavitelné).

Základna je vybavena otvory pro prostrčení nožiček spirálky, které mohou být umístěny v bočních stěnáchstožárcích (postová základna), sloupcích (Velocity) nebo také v podstavě (bezpostová základna). K upevnění spirálky slouží šroubky, jejichž dotažením je současně zajištěn uzavřený obvod. Stejně jako u továrních hlav je e-liquid ke spirálce přiváděn vatou, kterou je třeba spirálkou prostrčit (případně obtočit) a vhodně usadit do přívodních kanálků.

Atomizér s motací základnou

Nespornou výhodou je proto variabilita, umožňující vám použití různorodých materiálů drátů, jejich provedení i počet otoček spirálky. Dosáhnout tak můžete libovolného výsledného odporu. Přitom se však nemusíte ohlížet na to, aby byl výrobce drátu nebo vaty shodný s výrobcem atomizéru. Nabízí se vám proto nepřeberné množství výrobců a bude jen na vás, jaká značka vaty nebo provedení drátu vám bude nejvíce vyhovovat.

Dbát je tak nutné pouze na správný postup motání tak, aby byly všechny spirálky stejné v případě vícespirálkových atomizérů a aby probíhalo při vypalování (zažhavení naprázdno ještě před protažením vaty) spirálky její rozžhavení vždy od středu.

Skupiny dle provedení DIY atomizérů

Atomizéry RTA (Rebuildable Tank Atomizer)RTA atomizér

Tento typ je přímou obdobou atomizérů na tovární hlavy, místo prostoru k vložení žhavící hlavy je však vybaven zabudovanou motací základnou pro vložení libovolných vlastních spirálek. Celá motací základna je pak umístěna ve zvonu, tzv. "kotelně", obklopené z venkovní strany nádržkou (tankem) pro e-liquid.

Přívod vzduchu ke spirálce je u této varianty nejčastěji spodní, existují však i atomizéry s horními přívody.

Po správném namotání tedy funguje obdobně, jako atomizér na tovární hlavy, pouze je u atomizéru RTA provedení žhavící "hlavy" zcela na vás.

Atomizéry RDA (Rebuildable Dripping Atomizer)

RDA atomizérTyto atomizéry jsou často slangově označované jako "kapáky" či "kapačky", což je odvozeno od překladu slova dripping. Tento druh obsahuje rovněž ve svém středu motací základnu pro umístění spirálky a vaty, ta je však uzavřena přímo tělem atomizéru (topcapem) a neobsahuje tedy žádnou nádržku pro e-liquid.  Díky tomu však nabízí větší prostor pro manipulaci se spirálkou či více spirálkami.

Namísto doplňování e-liquidu do tanku je třeba spirálku s vatou opakovaně manuálně zakapávat po odejmutí topcapu nebo případně přímo skrze náustek, pokud je dostatečně široký a spirálka se nachází přímo pod ním.

Vzhledem ke konstrukci je nejčastější přívod vzduchu řešen bočními otvory, umožňující přímý přístup ke spirálkám bez překážek. Z toho důvodu se těší RDA atomizéry velké oblibě, jelikož je následné podání chuti čisté, plné a dokonale prokreslené.

Často jsou proto využívány pro ochutnávání nových e-liquidů, jejich skalní příznivci na ně ale nedají dopustit ani pro běžné používání.

Atomizéry RDTA (Rebuildable Dripper Tank Atomizer)

Atomizéry typu RDTA jsou unikátním spojením výhod obou výše jmenovaných typů motacích atomizérů. Kombinují tak v sobě boční přímý přívod vzduchu ke spirálce z atomizérů RDA a nádržku na e-liquid z atomizérů RTA. Z toho důvodu poskytují precizní chuťové prokreslení současně s komfortem a našly si mezi vapery velkou přízeň.

Konstrukčně se jedná o RDA atomizér, jež má však ve spodní části otvory a pod sebou umístěnou nádržku na e-liquid. Osazení proto probíhá stejně jednoduše jako je tomu u RDA atomizérů, konce vaty se však prostrkávají prostřednictvím spodních otvorů do nádržky, čímž je zajištěn přísun e-liquidu při zachování vlastností RDA atomizérů.

RDTA atomizér

Existují však také výjimky, u nichž je nádržka umístěna nahoře a motací základna se nachází ve spodní části. U těchto RDTA atomizérů je zachován přímý boční vstup vzduchových otvorů, pouze je přísun řešen prostřednictvím postranních kanálků, přivádějících e-liquid pod základnu, kde je následně nasáván vatou a přiveden ke spirálkám. Tuto výjimku tvoří především oblíbená řada Aromamizer od společnosti Steam Crave.

Squonk atomizéry (plnění squonker módem)Atomizér pro squonkování

Squonk atomizéry nejsou ve své podstatě samostatným druhem, jedná se spíše o vylepšení především RDA atomizérů. Ačkoli jsou na trhu atomizéry RDTA, přivádějící koncept RDA na novou úroveň, pro některé uživatele je nedostatkem možnost jejich nedostatečného zásobování či naopak přehlcení přílišným nasáknutím e-liquidu.

Squonker mód s mačkací lahvičkou pro plněníTuto problematiku však dokonale řeší tzv. squonking. Atomizéry s možností squonkování jsou zcela obyčejné RDA atomizéry, aby však nebylo třeba je tradičně zakapávat, jsou vybaveny spodním otvorem, ústícím v závitu 510. V balení těchto atomizérů se nachází vyměnitelný vnitřek závitu, označovaný jako BF pin (bottom feed), případně je tímto pinem osazen přímo z výroby.

Pro tento způsob je třeba vlastnit squonker mód, obsahující v sobě odnímatelnou měkkou lahvičku pro naplnění vlastním e-liquidem. K zakapávání atomizéru tak stačí pouze lahvičku v módu zmáčknout a e-liquid tím vytlačíte skrze BF pin až k vatě, která jej nasaje a přivede ke spirálce.

Dříve byly k dostání převážně squonker sady, v současnosti ale výrobci RDA atomizérů často přidávají BF pin do balení a tím rozšiřují možnost jejich využití i pro squonking.

Shell atomizérySada s Shell atomizérem

Zcela nový koncept konstrukce atomizérů, která se více než na design soustředí převážně na použitelnost a velký objem nádržky pro e-liquid. Principiálně se jedná o atomizérový modul, obsahující ve větším těle stejné prvky jako klasické atomizéry s výjimkou závitu 510 a náustku.

Atomizér typu ShellJelikož se vkládá se přímo do těla podporovaných módů, přináší sebou výhody zvýšené odolnosti proti prasknutí a až na náustek zcela eliminuje přečnívání. Shell atomizéry jsou na trhu k dispozici jak v podobě RTA, tak i ve verzi na tovární hlavy, jsou proto vhodné nejen pro pokročilejší uživatele, ale i pro úplné začátečníky.

U Shell atomizérů není obsažen náustek, jelikož je součástí přímo samotného módu, v případě potřeby jej však lze vyměnit za jiný, módy pro Shell atomizéry totiž nejčastěji využívají standardní náustky typu 510.

Aby vám však v případě RTA Shell atomizérů výrobce usnadnil osazování, bývá součástí balení přechodka na 510 závit, abyste měli možnost si svůj námot pečlivě připravit včetně vyžhavení na běžném módu a následně si mohli užívat komfortu, který vám koncept Shell přináší.

Dělení dle způsobu potahu

Všechny dříve zmíněné typy atomizérů se navíc dělí dle způsobu, jakým z atomizéru hodláte potahovat. Na výběr máte mezi potahem MTL, DL nebo RDL. Některé atomizéry umožňují i více způsobů, vždy jsou však limitovány provedením konstrukce.

MTL - "šlukování"Atomizér na MTL potah

Pokud hledáte způsob co nejvíce podobný běžným cigaretám, pak je ideální volbou pro vás právě potah MTL. Tato zkratka pochází z anglického spojení Mouth to Lung (z pusy do plic), u nás běžně označovaná jako "šlukování". Tento potah má jako klíčovou vlastnost tuhost, jež vám umožní podtlakem vdechnout páru první do úst a následně až do plic, což je ovlivněno především konstrukcí atomizéru.

MTL atomizéry proto nejčastěji poznáte již od pohledu podle úzkého náustku a velmi malých otvorů pro přísun vzduchu. Věrně tak simulují potah z běžné cigarety jak po straně pocitové, tak i podobou kouřícího "rituálu". 

DL - přímý potah do plicAtomizér na DL potah

Ať už mezi vaše obliby patřilo spíše kouření vodní dýmky nebo toužíte po vyfukování většího množství páry, k tomuto účelu vám kvalitně poslouží potah DL. Zkratka DL pochází z anglického Direct Lung (přímo do plic) a někdy je také označována jako Cloud Chasing (honění mraků). Oproti MTL je potah DL přesným opakem, vyznačuje se tedy volným, vzdušným potahem, vdechovaným přímo do plic. Tento způsob bývá také označován bývalými kuřáky za jednu z motivací k přechodu na vaping.

DL atomizéry jsou taktéž snadno rozpoznatelné díky větším otvorům pro přísun vzduchu, širokým náustkem a u atomizérů na tovární hlavy rovněž nízkým odporem žhavících hlav (do 0,5Ω).

RDL - přímý, avšak tužší potahPOD zařízení s RDL potahem

RDL je poměrně nové označení, ukrývá však v sobě pouze kombinaci MTL a DL potahů. Zkratka RDL vychází z anglického spojení Restricted Direct Lung (omezený přímo do plic), což volně znamená přímý potah do plic, avšak s vyšší tuhostí, způsobenou MTL konstrukcí atomizéru. Tohoto způsobu lze dosáhnout prostřednictvím nastavení kroužku pro přísun vzduchu na co největší otvor.

Po tento způsob bývají MTL atomizéry na tovární hlavy často vybaveny žhavící hlavou s nižším odporem a nejčastěji se s tímto způsobem potahu setkáte u POD zařízení.

Na trhu můžete nalézt také atomizéry podporující současně MTL i DL potah, je však třeba však počítat s tím, že u těchto druhů bude vždy převažovat spíše ten potah, kterému více odpovídá celková konstrukce atomizéru. Proto je vždy lepší vybrat takový, který odpovídá vašim předpokladům a požadavkům.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení